Home

Zo werkt hoorzorg

Uw rechten

Zo kiest u

Hoortoestellen

Readers Digest

 

Ga direct naar:Week van het Oor

Ga direct naar:
Nationale Hoorstichting

Ga direct naar:
Nationale Hoorstichting

Een geschikt hoortoestel kiezen is niet eenvoudig. Uw audicien begeleidt u bij het maken van de keuze. Door van tevoren een paar dingen op een rij te zetten, bent u in staat mee te beslissen.

Hier kunt u op letten:

Welke luistersituaties?
Probeer voor uzelf duidelijk te krijgen in welke situaties u uw hoortoestel het hardste nodig hebt. Vergadert u veel, bent u een hartstochtelijk muzikant of kijkt u veel televisie? Laat dat dan meewegen in de keuze van uw hoortoestel.

Uw gehoorverlies
De keuze van een hoortoestel wordt mede bepaald door uw gehoorverlies, en bijkomende problemen zoals oorsuizen, overgevoeligheid of draaiduizeligheid. Geef alle relevante informatie door aan uw audicien.

Ook het uiterlijk speelt mee
Het uiterlijk van het hoortoestel speelt ook mee. De een wil graag iets kleins, onopvallends, de ander laat juist liever zien dat hij/zij slechthorend is. Afhankelijk van uw gehoorverlies valt er meer of minder te kiezen.

Kosten van het hoortoestel
Hoortoestellen zijn er in verschillende prijscategorieën, van ‘budget’ tot ‘top’. Weeg af of u extra kosten kunt of wilt betalen indien u meer mogelijkheden wenst. Overigens hangt het profijt van het toestel niet alleen samen met de prijs, maar ook met uw gehoorverlies.

Ervaringen in de proefperiode
De proefperiode is van belang om in de praktijk van alledag uit te zoeken of het hoortoestel datgene brengt wat u ervan verwacht. Desgewenst kunt u uw ervaringen in een dagboek bijhouden. Op basis van uw ervaringen kan de audicien uw hoortoestel bijstellen of eventueel een ander toestel adviseren om uit te proberen.

Onafhankelijke informatie
Voor onafhankelijke informatie over hoortests, hoorhulpmiddelen, hoorzorg en vergoedingen kunt u terecht op www.hoorwijzer.nl. Ook kunt u ervaringen van andere hoortoestelgebruikers lezen en ervaringen delen.

Het is bekend dat mensen die last krijgen van hun gehoor, vaak jaren wachten voor ze er iets aan laten doen. Voor het gehoor is het echter beter om zo snel mogelijk een hulpmiddel ter ondersteuning te gaan gebruiken. Stel het uitproberen van een hoortoestel daarom niet te lang uit.

 

 

Zo Hoort DatObjectieve voorlichting, keuzevrijheid,
informatie over kosten, vrijblijvend
uitproberen, second opinion.